Audi og Krajete filtrerer CO2 fra luften

  • Ny Direct Air Capturing-metode filtrerer mere CO2 på kortere tid
  • Innovativt anlæg i Linz med udskillelseskapacitet på 1.000 ton pr. år
  • Leder af afdelingen for bæredygtige produktkoncepter hos AUDI AG: ”Anlægget kan udvides variabelt – et vigtigt skridt for skaleringen”

AUDI AG og GreenTech-virksomheden Krajete GmbH fra Linz i Østrig udvikler i fællesskab nye teknologier til filtrering af emissioner fra luften i omgivelserne. Grundlaget for disse såkaldte Direct Air Capturing-teknologier udgøres af robuste adsorptionsmaterialer og især nye processer. De giver mulighed for en vidtgående energi- og omkostningsreducering.

Det nyeste eksempel på udviklinger fra de to partnere er et nyt anlæg i Østrig. Her anvendes et uorganisk filtermateriale, som kan belastes i meget høj grad med molekyler, og som derudover er meget upåvirkeligt over for fugt. Det betyder, at det ikke eller kun i enkelte tilfælde er nødvendigt at tørre luften fra omgivelserne, inden den filtreres. Det øger effektiviteten og sænker omkostningerne. Temperatur- og trykbetingelserne for absorberingen af CO2-molekylerne og den efterfølgende fjernelse fra adsorptionsoverfladen ligger meget tæt på hinanden. Det gør, at adsorptionens belastnings- og aflastningscyklusser bliver væsentligt forkortet. Det vil sige, at der på kortere tid kan fjernes mere CO2fra omgivelsesluften. Den filtrerede luft sendes ud i omgivelserne igen efter adsorptionsprocessen. Den udvundne CO2 står efterfølgende til rådighed i højkoncentreret form som råstof til permanent lagring eller til forskellige industrielle formål.

Stordriftsanlægget i nærheden af Linz, som netop er blevet sat i drift, kan filtrere 500 ton CO2pr. år. Frem mod slutningen af året vil anlæggets kapacitet blive øget til 1.000 ton ved hjælp af et ekstra modul. Den strøm, der skal bruges til driften af anlægget, kommer fra et solcelleanlæg på anlæggets område.

Alexander Krajete, som er direktør for teknologiudviklingsvirksomheden af samme navn, forklarer: ”I første omgang valgte vi af hensyn til effektiviteten den præmis, at processen skal forløbe ved det tryk, der er i omgivelserne. Efterfølgende varierede vi de anvendte adsorptionsmaterialer og de fysiske betingelser i anlægget så længe, indtil vi fandt det optimale forløb, det vil sige filtrering af den maksimale mængde CO2 pr. tidsenhed.” Det medførte en markant reducering af omkostningerne til udskillelsen, og de ligger allerede nu på et lavt trecifret beløb i euro for 1 ton CO2. Den langsigtede målsætning er også at gøre kuldioxid anvendeligt i industrien. Dermed ønsker Krajete GmbH og AUDI AG at yde et bidrag til at hjælpe tilsvarende anvendelsesmuligheder med at få et gennembrud.

”Teknologien giver os mulighed for at fjerne CO2 direkte fra atmosfæren uafhængigt af lokationen, og dermed er der tale om et betydningsfuldt tiltag til CO2-reduktionen”, fortæller Hagen Seifert, som er leder af afdelingen for bæredygtige produktkoncepter hos AUDI AG. ”Derudover kan anlæggets teknik udvides variabelt på grund af modulopbygningen.”

Som det næste skridt efter det allerede eksisterende stordriftsanlæg i Linz er AUDI AG i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for at inkludere kilder med større CO2-koncentrationer og for at filtrere andre emissioner som eksempelvis kvælstofilter. Derudover ville det være muligt at implementere Direct Air Capturing-teknologien i markant større skala på Audis fabrik i ungarske Gyor. Man kunne forestille sig et anlæg med en udskillelseskapacitet på 25.000 ton pr. år.

Hvorfor engagerer Audi sig i udviklingen af Direct Air Capturing-teknologier?
AUDI AG ønsker at yde sit bidrag til at begrænse den på verdensplan gennemsnitlige temperaturstigning til under 2 grader celsius. Derfor tager koncernen hensyn til bæredygtighedsaspekter i alle virksomhedsrelaterede beslutninger og har i den forbindelse sat sig nogle ambitiøse målsætninger. Frem til 2025 vil Volkswagen koncernen sænke det miljømæssige aftryk fra personbiler og lette varebiler i hele livscyklussen med 40 % i forhold til 2018. Alle separate tiltag bidrager til senest i 2050 at opnå et CO2-neutralt miljøregnskab på tværs af hele koncernen.


Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk