Omdanner gamle biler til nye: Projekt tester cirkulær økonomi-potentialet i udrangerede biler

  • Audi samler erfaringer med lukkede kredsløb for materialer som stål, aluminium, plastik og glas
  • Markus Duesmann: ”Det er vores målsætning at genanvende så mange materialer som muligt på et højt kvalitetsniveau”
  • Det genanvendte stål fra MaterialLoop projektet skal anvendes i dørkomponenter til Audi A4.

Med samarbejdsprojektet ”MaterialLoop” tager Audi næste skridt mod at lukke flere materialekredsløb i bilindustrien. I samarbejde med 15 partnervirksomheder fra genanvendelsesbranchen, Audis leverandørkæde og forskningsverdenen undersøger Audi mulighederne for at genanvende materialer fra biler, som har nået slutningen af deres livscyklus, til produktion af nye biler. Projektet er en del af Audis strategi inden for cirkulær økonomi og giver værdifulde erfaringer til implementeringen af en cirkulær økonomi i praksis, hvor fremtidige biler bl.a. designes med fokus på senere genanvendelse af materialerne.

Hidtil har man kun kunnet udvinde nogle få materialer fra udrangerede biler til produktion af nye biler. Stålet bliver fx oftest anvendt i byggebranchen. Det vil Audi lave om på og dermed tilbageføre sekundære materialer, som stammer fra udrangerede biler, til bilproduktionen igen. I den forbindelse vil man forhindre downcycling, altså at materialerne mister kvalitet i genanvendelsesprocessen.

”Projektet MaterialLoop understreger vores ambitiøse vision om at facilitere et yderst effektivt økonomisk kredsløbskoncept for udrangerede biler”, udtaler Audi CEO Markus Duesmann. ”Det er vores målsætning at genanvende så mange materialer som muligt på et højt kvalitetsniveau for at kunne anvende dem igen i vores produktion. Det sparer værdifulde primære materialer og kan reducere produkternes miljømæssige aftryk. Samtidig kan den direkte adgang til sekundære materialer i fremtiden medvirke til en forbedret forsyningssikkerhed. Der skal ikke først udvindes nye råstoffer.”

I oktober 2022 skilte man 100 biler ad i forbindelse med MaterialLoop-projektet. Den målrettede afmontering af de enkelte komponenter gjorde, at man kunne sikre værdifulde sekundære materialer som fx større plastikkomponenter til den videre genbrugsproces. Herefter blev de tilbageværende bilkarrosserier skrottet og separeret i forskellige materialegrupper som stål, aluminium og plastik i samarbejde med de deltagende partnervirksomheder.

”I projektet har vi fokus på materialekredsløb inden for vores industri for at kunne anvende vores produkter og de materialer, produkterne er lavet af, i så lang tid som muligt”, forklarer Johanna Klewitz, som har ansvaret for bæredygtighed i leverandørkæden. Ud over de tekniske muligheder for tilbageføring af materiale til Audis leverandørkæde er der også fokus på en forbedring af genanvendelsesmulighederne for de nye generationer af biler. Projektet er en del af Audis strategi inden for cirkulær økonomi og giver værdifulde erfaringer til implementeringen af en cirkulær økonomi i praksis. Dennis Meinen, som er ekspert inden for cirkulær økonomi hos Audi, forklarer: ”Helt centralt handler cirkulær økonomi om en ansvarsfuld omgang med ressourcerne. I den forbindelse er der fokus på en lang levetid, mulighed for reparation og så også muligheden for genanvendelse af vores produkter.”

Fremtidigt design med henblik på genanvendelse
Projektet giver Audi indsigter, som kan anvendes i produktudvikling og konstruktion af fremtidige modeller. For at optimere mulighederne for genanvendelse i de nye generationer af biler, spiller det såkaldte ”design for circularity” en afgørende rolle sammen med en forbedring af sorteringsteknologien. Her skal komponenter og underkomponenter konstrueres på en måde, når det gælder materialevalg, materialesammensætning og modulopbygning, at de ved afslutningen på bilens levetid kan sorteres typerent i skrotningsprocessen. Som endnu et resultat af pilotprojektet MaterialLoop har Audi i samarbejde med Volkswagen koncernen udviklet en guideline til sine leverandører, som uddyber, ud fra hvilke præmisser plastikkomponenter kan konstrueres, så genanvendelsen i bilproduktionen kan øges yderligere.

Genanvendt stål får nyt liv i produktionen af Audi A4
Pilotprojektet kører fortsat frem til udgangen af april. Men alligevel har Audi allerede kunnet anvende værdifulde resultater i praksis: De første materialer er allerede blevet tilbageført til bilproduktionen af projektets parter. Det betyder, at en stor del af det genanvendte stål i projektet kan anvendes til produktion af nye modeller. I et første forsøg blev der produceret seks stålspoler med en andel af sekundære materialer fra biler i MaterialLoop på ca. 12 %, som lever op til Audis høje kvalitetskrav og derfor også kan anvendes til de mest krævende strukturkomponenter. Af dem vil Audi fremstille op til 15.000 indvendige dørkomponenter til Audi A4 på presseværket i Ingolstadt. Undersøgelser i forbindelse med projektet viser, at andelen af genanvendt stål i spolen kan øges i fremtiden.


Erfaringer med genanvendelse af glas, plastik og aluminium
Audi vil øge andelen af genanvendt materiale i Audi flåden i de kommende år. Derfor har Audis indkøbsafdeling en målsætning om at etablere materialekredsløb i bilindustrien overalt, hvor det er teknisk muligt, samt hvor det giver økonomisk og miljømæssigt god mening.

I denne sammenhæng har Audi allerede siden foråret 2022 høstet erfaringer fra et pilotprojekt omkring genanvendelse af brugt glas fra biler. Bilruder, som ikke længere kan repareres, bliver først knust og sorteret ved hjælp af en innovativ recycling-proces. Det glasgranulat, som udvindes på den måde, bliver smeltet om og forarbejdet til nyt glas til bilindustrien og bliver allerede i dag anvendt i produktionen af Q4 e-tron. Læs mere her

Derudover beskæftiger Audi sig også intensivt med genanvendelse af plastik. I et ud af tre plastikgenanvendelsesprojekter, har Audi i samarbejde med plastikproducenten LyondellBasell etableret en proces, hvor der for første gang anvendes kemisk genanvendelse af blandet plastikaffald fra biler i serieproduktionen af Audi Q8 e-tron. Læs mere her

Siden 2017 har man desuden haft et aluminium-kredsløb på Audi fabrikkerne i Ingolstadt, Neckarsulm og Gyor samt på Volkswagen koncernens fabrik i Bratislava. De rester af aluminiumsplader, som findes på presseværket, sendes direkte tilbage til leverandøren. Her bliver de genanvendt til aluminiumsplader af samme kvalitet, som Audi efterfølgende anvender igen i produktionen. Det sparer kostbare primære råstoffer og bidrager til, at bilernes anvendelsesfase begynder med et bedre miljøregnskab.


Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk